• Beste gast, We zijn vereerd dat ons een bezoekje brengt! Ons forum is besloten voor leden van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Informatica. Log in om meer inhoud te bekijken, of neem een kijkje bij onze openbare publicaties.

Aanmeldformulier NVKI

Gebruik dit formulier om je aan te melden als lid van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Informatica.
become-certified3.png

Om lid te kunnen worden geldt een aantal criteria, die je hier kan nalezen. Je aanvraag wordt beoordeeld op volledigheid en inhoud door door ons secretariaat en indien nodig het NVKI-bestuur. Pas na de bevestiging van het lidmaatschap, met daarbij een lidnummer, is je lidmaatschap bevestigd; deze aanvraag verleent op zichzelf dus geen rechten.

Mocht je er nu niet uit komen of voorafgaand nog vragen hebben, neem dan contact op met ons secretariaat.
Algemene gegevens
Vereist
Vereist
Het jaar waarin je de opleiding bent gestart
Vereist
Vereist
Vereist
Vereist
Vereist
Vereist
Vereist
Vereist
Vereist
Omdat werkgerelateerde adressen kunnen wijzigen in de loop der tijd, vragen we ook altijd het privé contact adres
Vereist
Vereist
Onder elkaar tutoyeren we elkaar, in formele(re) communicatie gebruiken we graag een aanhef.
Werkgever
Vereist
Vereist
Vereist
Indien je de contributiefactuur rechtstreeks door je werkgever laat betalen
Vereist
Straat & huisnummer, of postbus
Vereist
2e Werkgever
Vereist
Vereist
Vereist
Indien je de contributiefactuur rechtstreeks door je werkgever laat betalen
Vereist
Straat & huisnummer, of postbus
Vereist
Betaling
Vereist
De huidige contributiebijdrage bedraagt: € 99,- per jaar.
Door te kiezen voor automatisch incasso, zal de contributie automatisch jaarlijks, tot wederopzegging, door de Nederlandse Vereniging voor Klinische Informatica (incassant-id: NL39ZZZ644274630000) worden afgeschreven van het door jou opgegeven rekeningnummer. Daarbij vermelden we als incassokenmerk je lidnummer. We laten je vooraf altijd weten per welke datum de afschrijving zal plaatsvinden.

Als je het niet eens bent met deze afschrijving kan je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden.
Vereist
Vereist
Vereist
Communicatie
Bijvoorbeeld via mailings en nieuwsbrief
Vereist
Ook als je de vorige vraag met nee beantwoord hebt, kunnen we je benaderen voor zaken rondom je lidmaatschap.

  • Ik meld mij hierbij tot wederopzegging aan als lid van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Informatica (NVKI) en verklaar op de hoogte te zijn van en mij te houden aan de statuten en het huishoudelijk reglement.
  • Ik verklaar mij akkoord met de contributie zoals vastgesteld op de laatste Algemene Ledenvergadering en zal deze na ontvangen van de daartoe behorende factuur tijdig voldoen of ga akkoord met de door mij verleende machtiging tot automatisch incasso.
  • Ik zal daarnaast de secretaris van de vereniging tijdig informeren wanneer mijn bovenstaande gegevens wijzigen.

    Aan het indienen van dit formulier kunnen geen rechten worden ontleend.
    Over de acceptatie van de aanvraag kan worden gecommuniceerd maar het besluit van het NVKI-bestuur is hierin altijd leidend.
Ik heb het formulier juist en volledig ingevuld en ga akkoord met deze voorwaarden.
Terug
Bovenaan