• Beste gast, We zijn vereerd dat ons een bezoekje brengt! Ons forum is besloten voor leden van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Informatica. Log in om meer inhoud te bekijken, of neem een kijkje bij onze openbare publicaties.

Marjolijn

Manager IDT Zorg @ Prinses Máxima Centrum
Bestuurslid
Toekomstbestendige zorg vergt een transformatie van de zorg, ondersteund door technologische ontwikkelingen. Een van die technologische ontwikkelingen is Artificial intelligence (AI), de toepassing van computersystemen die (humaan) intelligent gedrag vertonen. De inzet van AI is onvermijdelijk om de zorg efficiënt en betaalbaar te houden. Zo kan AI impact hebben op de gehele patiëntreis, van ziektepreventie, betere diagnostiek en behandelingen, tot de toegankelijkheid van zorg. Maar de toepassing van AI vindt nog niet op grote schaal plaats.

Binnen ziekenhuizen en andere zorginstellingen ontstaat steeds meer vraag naar de inzet van AI-gebaseerde medische hulpmiddelen in de vorm van software (hierna te noemen; AI-software). Patiënten vinden het belangrijk om goede afspraken te maken en voorwaarden te stellen aan het gebruik van AI. Maar het is onmogelijk om alle risico’s weg te nemen met processen, wetten, en richtlijnen. Verantwoorde implementatie van AI vraagt dus vooral om een open gesprek, tussen patiënten en zorgverleners. Veel ziekenhuizen zetten daarom in op het creëren van optimale omstandigheden voor de inbedding van AI-technologie. Niet alleen het leervermogen van AI wordt hierdoor benut, maar ook die van de organisatie.
 

Bijlagen

  • Stappenplan Healthy AI_v1.1.pdf
    2,8 MB · Weergaven: 873
Terug
Bovenaan